Jeden starý muž sedával každý deň vo svojom hojdacom kresle. Pripútaný na toto jediné miesto si sľuboval, že sa odtiaľ nepohne, kým neuvidí Boha. Raz uvidel malé dievčatko na druhej strane ulice. Jej lopta sa zakotúľala do záhrady starého muža. Pribehla si po loptu, pozrela sa na muža a povedala: „Vidím Vás každý deň, hojdať sa v kresle a pozerať do neznáma. Na čo stále hľadíte? „
„Ach moje drahé dieťa, si ešte príliš malá na to, aby si pochopila.“ Odvetil muž.

„Možno“, súhlasilo dievčatko, „ale moja mama mi vždy hovorí, že keď mi niečo vŕta v hlave, mám to povedať, že mi niekto poradí.“

„Milé dieťa, nie som si istý, či mi dokážeš pomôcť.“ – zamrmlal starý muž.

Možno, že to nedokážem, ale možno Vám pomôže už to, že Vás vypočujem.

„Dobre, poviem Ti to, hľadám Boha.“

„So všetkou úctou pán Starý muž, hojdáte sa dopredu a dozadu na svojom kresle a hľadáte Boha?“ – opýtala sa nedôverčivo.

„Áno, prečo nie? Pred smrťou potrebujem uveriť, že Boh naozaj existuje. Chcem, aby mi zoslal nejaké znamenie.“ – odpovedal pokojne muž.

„Znamenie?“ – zopakovalo dievčatko a pokračovalo: „Boh Vám predsa dáva znamenie zakaždým, keď sa nadýchnete, keď zacítite vôňu kvetov, keď počúvate spev vtákov, keď sa narodí dieťa, Boh Vám dáva znamenie keď sa smejete i plačete, keď cítite ako Vám z očí padajú slzy. Je to znamenie vo Vašom srdci, aby ste ľúbili a objímali. Boh Vám posiela svoje znamenie po vetre a po dúhe a po všetkých ročných obdobiach. Všetky znamenia sú tu a vy im stále neveríte? Boh je vo Vás i vo mne. Netreba ho hľadať, pretože je tu s nami po celý čas. Mama mi hovorí, že ak hľadám niečo veľké a neskutočné, iste som zabudla otvoriť oči, pretože uvidieť Boha znamená uvidieť jednoduché veci.“

Dievčatko podišlo k mužovi a položilo svoje detské rúčky na jeho srdce a ticho mu pošepkala: „Pane, Boh je tu a nie tam“ – a ukázala prstom na nebo: „Hľadajte ho vo svojom srdci, zrkadle svojej duše.“

Pobrala sa preč, krížom cez ulicu a zakričala: „Mama mi vždy hovorí, ak hľadáš niečo úžasné a neskutočné, iste si zabudla otvoriť oči.“