Kontaktné údaje:

Vojenská farnosť sv. Martina

Kasárne SNP

ul. Československej armády

036 01 Martin – Podhaj

IČO : 53648412

+421 960 482605

+421 903 824435

jan.ostapcuk@mil.sk

janostapcuk@vojenskafarnostsvmartina.sk

Duchovný správca:

kpt. Mgr. Ján OSTAPČUK

starší kaplán 11. mpr Martin