Major Mgr. Peter Dzijak už osemnásť rokov plní svoje poslanie vojenského duchovného. Desať rokov pôsobil ako vojenský kaplán na Vrtuľníkovom krídle v Prešove a od roku 2013 je riaditeľom kancelárie Ordinariátu OS a OZ SR. Počas svojej služby vojenského duchovného pôsobil v zahraničných misiách v Iraku a dvakrát v Afganistane.

26. marca 2021 následkom náhlej cievnej príhody upadol do bezvedomia. Vďaka rozvážnemu konaniu kolegu, ktorý bol v tom čase nablízku, ako aj rýchlej reakcii zdravotníckych záchranárov mu bola poskytnutá prvotná pomoc, ktorá pokračovala operáciou na neurochirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice Bratislava – Kramáre. Včasným a vysoko profesionálnym prístupom mu lekári zachránili život. Po troch týždňoch umelého spánku ho lekári prešovskej nemocnice prebrali k životu. Pre návrat do plnohodnotného života okrem jeho osobného úsilia a Božej pomoci je však potrebná aj naša pomoc. Vďaka nej by sa mu dostala dlhodobá odborná rehabilitačná podpora v podobe pobytov v špičkových zariadeniach i zakúpenie pomôcok potrebných na rehabilitáciu, pretože zďaleka nie všetko bude môcť byť v rámci jeho očakávanej dlhodobej rekonvalescencie kryté z poistenia.

Peter má len mamku, súrodencov nemá, ale jeho rodinou sme aj my. Jeho poslaním bolo pomáhať, teraz potrebuje pomôcť on.

Pomôcť môžeme na číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 2897 8340   variabilný symbol: 0001

Ďakujeme

 

pplk. v.z. Ing. Milan Gajdoš                                                 Mons. František Rábek

správca                                                                    ordinár OS a OZ SR

Vojenská podporná nadácia

Pomôžme vojenskému duchovnému majorovi Petrovi Dzijakovi