Pondelok vo veľkonočnej oktáve Mt 28, 8 – 15

Veľká radosť

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Zamyslenie:

Veľká radosť zo vzkriesenia, ktorú prežívali ženy pri hrobe pána Ježiša, sa stala základom ďalších odvážnych hlásateľova radostnej zvesti. Posolstvo anjela o Pánovom vzkriesení naplnilo ich srdcia „veľkou radosťou”.  A hneď nato, “vybehli”, aby oznámili apoštolom túto radostnú správu. Jednoducho nemohli stáť v nečinnosti, pretože ich srdcia by doslova pukli od radosti, ak by sa neboli podelili s apoštolmi s touto radostnou správu. Slová sv. Pavla silno rezonujú v našich srdciach: „Lebo nás ženie Kristova láska.“ (2COR 5:14).

Reakcie žien pred Pánom vyjadrujú ten najhlbší postoj ľudskej bytosti pred tým, kto je naším stvoriteľom a vykupiteľom: podriadenie sa – „objali mu nohy“ (Mt 28: 9) – a poklonili sa mu. Aká lekcia pre nás všetkých o tom, aké by malo byť naše správanie sa pred Kristom v Eucharistii!

„Nebojte sa.“ (Mt 28, 10), Ježiš hovorí zbožným ženám. Báť sa nášho Pána? Nikdy, pretože je Láskou ktorá miluje! Báť sa, že ho stratíme? To už áno, pretože sme si dobre vedomí našej slabosti. Preto tak silno objímame Jeho nohy. Tak ako apoštoli počas búrky na mori, či ako Emauzská učeníci, keď ho prosia: Pane, nenechávaj nás! Ostaň s nami.

Pán posiela ženy k svojim učeníkom, aby ho aj oni mohli vidieť. Toto je tiež naša úloha, naša misia, odo dňa nášho krstu: ohlasovať Krista po celom svete „tak, že každý človek môže nájsť Krista, aby sa Kristus mohol pridať k životnej púti každého človeka, s mocou pravdy (…) obsiahnutej v tajomstve vtelenia a vykúpenia, s mocou lásky, ktorú Kristus vyžaruje.“ (Ján Pavol II.)