Veľkonočná nedeľa Jn 20,1-9

Hľadanie životnej cesty