Biela Sobota 

Pomysli na realitu Veľkej soboty 

Spasiteľ sveta zomrel krutou smrťou na kríži. Jeho zlomené telo bolo uložené v hrobke. Jeho učeníci sa rozišli a obávali sa, že budú ďalší. Ale naša blahoslavená Matka bola bdelá v dokonalej nádeji, že jej Syn bude čoskoro vzkriesený.

Soboty v rámci cirkevného roka sú tradične zasvätené Presvätej Bohorodičke. Táto starodávna tradícia sa čiastočne vyvinula z viery, že zatiaľ čo iní boli plní strachu a zmätku, Matka Mária konala na Veľkú sobotu vigíliu v modlitbovom očakávaní Ježišovho vzkriesenia. Vedela, že jej Syn bude vzkriesený. Jej viera bola istá. Jej láska ju nedala spať, keď čakala na návrat svojho Syna.

Po mnoho storočí sa tvrdilo, že prvou osobou, ktorej sa Ježiš po vzkriesení zjavil, bola jeho vlastná matka. Veril v to pápež svätý Ján Pavol II. Svätý Ignác z Loyoly veril. A mnoho ďalších v priebehu storočí zdieľalo túto vieru.

Z týchto dôvodov je Svätá sobota ideálnym dňom na zamyslenie sa nad zamysleným srdcom našej Najsvätejšej Matky. V Biblii je niekoľkokrát, keď sa nám hovorí, že Matka Mária rozjímala vo svojom srdci o tajomstvách života svojho Syna. Bola jednou z mála, ktorá pri ňom stála v Jeho mučení a smrti. Stála pred krížom a meditovala o Jeho dokonalej obete. Najsvätejšia Matka držala svoje mŕtve telo v náručí a premýšľala, kam sa podel jeho duch. Aj dnes sleduje a uvažuje o Jeho bezprostrednom návrate k nej.

Pomysli na jej zamyslené srdce. Pokúste sa spojiť svoje vlastné srdce s jej. Skúste pochopiť, na čo myslela a dúfala. Skúste vycítiť, ako sa cítila v tento smutný deň. Skúste zažiť jej vieru, dôveru a radostné očakávanie.

Toľko ľudí na tomto svete kráča v zúfalstve a zmätku. Toľko stratilo nádej v nový život, ktorý ich čaká. Toľko ľudí má svoju vlastnú formu vnútornej smrti, ktorá neumožňuje Bohu, aby ich vtiahol do svojho zmŕtvychvstania. Toľko ľudí dnes potrebuje nádej, ktorá bola tak živá v srdci našej Najsvätejšej Matky tú prvú Veľkú sobotu.

Uvažujte v tichu tohto dňa nad realitou Veľkej soboty a dovoľte slávnemu srdcu našej Najsvätejšej Matky, aby vás inšpirovalo a vtiahlo vás hlbšie do jej života viery, nádeje a lásky.

Milovaná Matka Mária, tú prvú Veľkú sobotu ste bdeli nad svojím Synom. Dovolil si, aby vo Tebe vyrástol božský dar nádeje, a ty si dovolil, aby táto nádej bola tvojou silou uprostred hrôz kríža. Modlite sa za mňa, aby som dnes mohol meditovať o vašom krásnom srdci, aby som aj ja mohol byť naplnený nádejou, keď budem znášať výzvy tohto pozemského života. Dajte mi srdce radostného očakávania, keď čakám na milosť nového života, ktorú mi náš Pán tak hlboko želá udeliť. Matka Mária, oroduj za mňa. Ježišu, dôverujem ti.  +