Streda po 4. adventnej nedeli Lk 1, 57-66

Pokora

Čo je pokora? | Život Elfoslava

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Zamyslenie:

V dnešnom prvom čítaní počúvame slová z knihy proroka Malachiáša: “Hľa, ja posielam svojho anjela, aby mi pripravil cestu“ (Mal 3,1). Malachiášovo proroctvo sa napĺňa v Jánovi Krstiteľovi. Ako Pánov predchodca je jednou z hlavných postáv Adventu. Pozýva nás, aby sme sa modlitbou a pokáním pripravili na príchod Pána. Narodenie sv. Jána Krstiteľa o ktorom sme počuli v dnešnom evanjeliu hovorí o blízkosti Vianoc. V modlitbe dňa prosíme Všemohúceho Boha, slovami: „už sú blízko sviatky narodenia tvojho Syna; prosíme ťa, nech nám preukáže svoju milosrdnú lásku tvoje večné Slovo, Ježiš Kristus, ktorý si vzal telo z Panny Márie a prebýval medzi nami.“ Aj spev na prijímanie prináša myšlienku blížiaceho sa Pánovho príchodu: „Stojím predo dvermi a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí mi dvere, vojdem k nemu a budeme spolu stolovať“ (Zjv 3,20).  Je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako sa pripravujeme na prijatie Ježiša na Vianoce. Ježiš nechce nič iné ako narodiť sa v našich srdciach. Život Predchodcu sv. Jána Krstiteľa nás učí čnostiam, ktoré potrebujeme na správne prijatie Ježiša; zásadnou je pokora srdca. Takým je aj sám Ján; nepovažoval sa za hodného rozviazať remienok na obuvi Pánovi, ktorému pripravoval cestu. Aj my sme pozvaní hľadať nie svoju ale Božiu slávu.

Aplikácia:

Pokora je vstupnou bránou do tajomstva Vianoc.   Pomodlím sa o dar pokory


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *