Utorok 17. týždňa v Cezročnom období Mt 13,36-43

Vysvetliť obraz

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/86/59/64/8659648ad721e

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!“

Zamyslenie

Žijeme v dobe, kedy je obraz dôležitejší ako slovo. Všetko je ponúkané prostredníctvom zobrazenia, opisu. Zvlášť televízia, kino a internet prehlbujú ešte viac tento trend. Pamätám sa ako profesor na hodinách homiletiky a rétoriky vyzdvihoval tento aspekt. Preto sme boli vedení, aby každý príhovor obsahoval nejaký obraz, príbeh či rozprávanie. Na druhej strane som si často kládol, či práve tento príbeh neprekryje posolstvo predkladané evanjeliom. Či pozornosť poslucháča nebude koncentrovaná na istý príklad, prvky obrazu a zápletku príťažlivosti príbehu, pričom posolstvo evanjelia zostane skryté ušiam učeníka. S podobným aspektom sa stretával aj samotný Ježiš, ktorý často používal obrazy na vyjadrenia abstraktných a ťažko vysvetliteľných skutočností. Jeho podobenstvá a narácie z každodenného života vyvolávali otázniky a záujem. Nie nadarmo prichádzali žiadosti od počúvajúcich učeníkov po rozpustení zástupov: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli“. Boli to slová odovzdávané ľuďom, ktorí prvýkrát počúvajú Slovo o Bohu. Aká je ich odpoveď? Túžia po vysvetlení tohto obrazu. Po súkromnom vysvetlení priamo z úst Krista. Preto obrazy a príklady, ktoré počúvame v homíliách a príhovoroch môžu byť povzbudivé a oslovujúce, ale nesmú sa stať našim návodom na život. Totiž život každého z nás je originál. Máme pripravenú vlastnú cestu. Ale majú vzbudzovať otázky, na ktoré odpovede hľadajme priamo u Krista a v jeho slove. Nájdime si každý deň čas a sadnime si k jeho nohám a dávajme mu otázky. Buďme zároveň pripravení na jeho odpoveď, ktorá môže prísť neočakávane v pravý čas.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *