Sobota 16. týždňa v Cezročnom období Mt 20,20-28

Sláva

http://1.bp.blogspot.com/-Ah7-lz6COTM/Uf75DbaFooI/AAAAAAAAHU8/4e

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“ Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Zamyslenie

Dnešný deň nám predkladá príležitosť pozastaviť sa nad slovom “sláva”. V laickom chápaní by sme ho mohli definovať ako “povesť alebo honor univerzálne rozpoznané, ktoré je možné nadobudnúť prostredníctvom napĺňania výnimočných skutkov”. V náboženskom chápaní slávu môžeme pomenovať ako “manifestáciu Božej prítomnosti vo svete a medzi ľuďmi”. Pri príležitosti sviatku sv. Jakuba nám úryvok z Matúšovho evanjelia predkladá dve chápania slávy: to Ježišove a to ľudské. Prvá sláva spočíva v odovzdaní seba samého, v službe druhému a darovaní života. Tá druhá v ovládaní, nechaní sa obsluhovať a odovzdávaní smrti. Je to boj medzi láskou a egoizmom, kde paradoxne láska víťazí s vlastnou smrťou a egoizmus prehráva vlastným víťazstvom. Človek je pozvaný byť odrazom Boha v tomto svete. Naopak je pokúšaný túžbou podriadiť sa svetskej sláve. Tá nespočíva v ničom inom, ako v otrockom podriadení sa obrazu, ktorý o ňom majú alebo by mali mať ľudia. Hovoríme o napĺňaní určitého idolu, ktorý konieckoncov vovádza človeka do smrti, robiac z neho prázdnu schránku. Pretože idoly sú prázdne schránky. To, čo matka žiada od Ježiša pre svojich synov a po čom túžia aj ostatní desiati apoštoli je márna sláva. Je potrebné svetlo pravdy, aby človeka vyviedlo do stavu slobodných učeníkov a Božích detí. Pretože táto márna sláva je zábranou pre prijatie pravej slávy pochádzajúcej od Boha. Pamätajme si životom odskúšanú pravdu: egoizmus prehráva vlastným víťazstvom. A naopak: láska víťazí s vlastnou smrťou.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *