Piatok 16. týždňa v Cezročnom období Mt 13,18-23

Ale…

http://www.donfabrizio.com/wp-content/uploads/2012/11/Corsi-di-f

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

Zamyslenie

Môžete prinútiť niekoho, aby vás počúval? Na prvý pohľad sa to zdá jednoduché. Ale otázka znie: Naozaj vás počúva? Nie je v pozícii “jedným uchom dnu a druhým von” alebo “absolútneho nezáujmu” so zavretými ušami sa tvári, že vás počúva. V dnešnom evanjeliu Ježiš prikazuje svojim učeníkom: “Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi…” Vysvetľuje podobenstvo o dobrodružstve Božieho slova v živote každého človeka. Totiž pôda pre zrnko rastliny je to isté, ako človek pre Slovo. Človek je ten, ktorý prijíma slovo, necháva ho v sebe rásť a v pravý čas prináša úrodu. Štyri typy pôdy sú štyri typy ľudí, alebo ešte lepšie štyri úrovne počúvania. Počúvajúc slovo, už zasiate myšlienky mu nedovolia vytvoriť priestor pre nové živé Božie slovo; ďalšou je čiastočné načúvanie s radosťou, ale vnútorný a vonkajší tlak neumožní myšlienke zakoreniť a rásť; dokonca necháme aj zakoreniť a rásť, ale každodenné starosti rastúce slovo udusia; a nakoniec existuje aj dobrá pôda, do ktorej zasiate slovo prináša úrodu. Týmto podobenstvo Ježiš vysvetľuje svojim učeníkom to, čo stretáva počas svojho trojročného účinkovania, a to, čo bude zažívať Cirkev vo svojich dejinách evanjelizácie. Preto vysvetlenie je dané práve učeníkom, aby dobre poznali koho budú mať pred sebou. Nejedná sa o morálku, ale o ovocie Ducha, ktorý pôsobí skrze zasiate slovo a pretvára človeka. Ide o poznanie našich limitov a ľudského odporu voči dobru, aby sme sa stali opravdivými slobodnými ľuďmi v prijímaniu výziev k realizácie dobra. Skúsme sa dnes zamyslieť, koľkokrát dennodenne použijeme slovíčko “ale…”


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *