Utorok 16. týždňa v Cezročnom období Mt 12,46-50

Vonku a dnu

http://static1.squarespace.com/static/5031a080c4aa66e8231b2f07/5

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“ Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“

Zamyslenie

Pohľad na veci sa môže realizovať pod dvojitým zorným uhlom. Prvý spočíva byť zainteresovaný v problematike, byť vo vnútri udalostí. Niekto by povedal, takýto človek iste môže mať lepší pohľad na vec; má informácie z prvej ruky; dokáže sa vcítiť do problematiky. Kritika však môže spočívať v “citovom objatí”, ktorý často zotročí človeka a neumožní mu, aby sa mohol pozrieť objektívne na realitu a posúdiť ju. Druhý spočíva v nadhľade; byť nad vecou; byť pozorovateľ z vonku. Takýto človek môže racionálne zhodnotiť podstatu vecí. Aj tu môžeme vysloviť určitú kritika, pretože takýto pohľad nemusí vnímať pozadie a dôvody konania. Konanie človeka je motivované vnútorným životom, jeho dejinami a stretnutiami. Byť mimo znamená toto nevidieť a nechápať. Na rozdiel od Marka, evanjelista Matúš nekladie prichádzajúcu Ježišovu matku a jeho bratov do negatívnej pozície. Marek o nich hovorí ako o tých, ktorí ho prichádzajú “odviesť, lebo hovorili: Pomiatol sa.” Matúš ich síce predstavuje ako tých, ktorí ho majú radi – nepochybuje o ich záujme a túžbe byť s ním – ale ešte chýba z ich strany, aby prešli určitý úsek cesty, aby sa stali pravdivými učeníkmi. Totiž oni na rozdiel učeníkov zostávajú “vonku”, pričom učeníci sú vo “vnútri”. Hovoríme o ceste konverzie, ktorou sa dôjde k Božej múdrosti. Ešte aj ich túžba “hovoriť s ním” je nepostačujúca. Môže súce vytvoriť priestor vzťahu ale musí smerovať k “načúvaniu jeho Slova”. Ide o prijatie Božieho spôsobu myslenia a konania. Teda nehovoríme o odmietnutí matky, ale ide o poukázaní, v čom spočíva skutočnosť “byť učeníkom Krista”. Ježiš hovorí jasne: “každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.” Byť matkou alebo bratom sa realizuje “vstupom” do vzťahu a prebývaním v ňom. Byť “vo vnútri”. Aj dnešný deň máme na to príležitosť, aby sme nezostali nemými pozorovateľmi z vonku, ale aktívnymi a horlivými učeníkmi v jeho blízkosti skrze spoločenstvo Cirkvi.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *