Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Mt 12, 38-42

Sväté Písmo

Antikvariát Staroknih │ Sväté písmo Starého i Nového zákona (1996)

Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš! Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!

Zamyslenie

Najväčším znamením pre nás je učenie Pána Ježiša o jeho umučení a zmŕtvychvstaní. Všetko ostatné je len slabá viera, prípadne to hraničí až s poverou.
      Práve preto upevníme sa v presvedčení, že znamení máme dosť, a to spoľahlivých. Kde? Vo Svätom písme! Stačí sa zastaviť a nájsť si čas, keď sa naše vnútro ocitne v kríze, chlade alebo i vo chvíľach, keď sme na tom dobre, teda v pravidelnom prístupe by to bolo najlepšie a čítajme si Sväté písmo. Toto je pre nás skutočne najväčším znamením, ktoré nezovšednie, ktoré čas nevybledne, pretože tam pochopíme večnosť, všemohúcnosť… Ježiša Krista ako Boha, hoci nám podobného v ľudskom tele. Dôkazov je mnoho.
      Svätý Hieronym, znalec Písma, poznamenal: – Kto nepozná Sväté písmo, nepozná ani Krista. – Jeho slová sú stále pravdivé. Veľa bratov a sestier sa oháňa slovami, že pozná Písmo a nemajú ho prečítané ani raz. Niektorí sa uspokoja, že ho počujú niekoľko ráz do roka, na sviatky. Nám to ale nesmie stačiť ani vtedy, aj keď chodíme každú nedeľu na svätú omšu, kde sa čítajú dokonca pravidelne tri úryvky zo Svätého písma. Sväté písmo by nemalo chýbať ani v jednom dome.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *