Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období; sviatok Petra a Pavla Mt 16,13-19

Kto som?

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Zamyslenie

Rád som sa prechádzal po meste Rím a pozoroval život okolo seba (aj s fotoaparátom v ruke). Pozorovať príchodzích turistov – mladých, dospelých, starších – ktorí hľadali nové skúsenosti. Za týmto hľadaním vidím hlad – túžbu poznania. V pozadí tejto túžby vnímam tajuplnú otázku: Kto som? Vidieť, poznať a skúsiť nám môže pomôcť odhaliť ten vlastný. Dnešné evanjelium prináša Ježišovu otázku: “A za koho ma pokladáte vy?” Otázka, v ktorej “Ja som” (Boh) pokorne žiada učeníkov: “Kto som?” Nie je to otázka roztržitého a strateného, ktorý chce nájsť svoju vlastnú identitu, svoj vlastný životný priestor. Nie je to ani otázka zvedavosti, s ktorou sa usiluje odhaliť, čo si ľudia myslia o ňom. Je to otázka, ktorou Ježiš pozýva učeníkov odhaliť jeho pravú identitu.
Kresťanstvo nie je ideológia, ani doktrína či morálka. Kresťanstvo je životne dôležitý priestor vzťahov. Toho vertikálneho – t.j. medzi človekom a Bohom – v ktorom kresťan odhaľuje svoje synovstvo voči Stvoriteľovi. A horizontálneho – t.j.medzi ľuďmi – v ktorom objavuje rovnosť (nie rovnakosť) a bratstvo medzi ľuďmi, že každý človek je môj brat a sestra, aj keď viac alebo menej sympatický či priateľský. Teda Ježišova otázka: „A za koho ma pokladáte vy?” je otázkou, ktorá nám môže pomôcť spoznať náš životný priestor, našu identitu a naše vzťahy.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *