Sobota 12. týždňa v Cezročnom období Mt 8, 5-11

Poslušnosť

poslusnost.jpg

 Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho. “ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: „Choď!“ – ide; inému: „Poď sem!“ – tak príde; a svojmu sluhovi: „Urob toto!“ – on to urobí. “ Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve.“

Zamyslenie

Pred pár dňami som cestoval v metre a všimol som si pani, ktorá čítala nejakú publikáciu. Neviem, či je to slušné alebo nie, ale bol som blízko, tak som nahliadol do textu, ktorý držala v rukách. Zarazili ma slová, ktoré si aj ona sama podčiarkla: “la nostra fede deve esere incrobalibe” – naša viera musí byť pevná (nespadnuteľná, nezničiteľná). Môže byť viera človeka tak pevná, žeby sa nikdy nezrútila? Bolo to veľmi silné konštatovanie, ktoré môže vyjadriť len fanatik. Aj o Titaniku hovorili že je “incrollabile” – nezničiteľný a vieme ako skončil. Potom som si všimol, že dokument je nejakej budhistickej sekty. V dnešnom evanjeliu nám Ježiš z udalosti stretnutia so stotníkom predstavuje jednu z dôležitých vlastností viery. Nebojte sa nejde o “pevnosť” ale ide o “poslušnosť”. Poslušnosť voči Bohu a ním ustanovených predstavených. Nejde len o akúsi “slepú” poslušnosť. Ide o “kreatívnu” poslušnosť – v činnosti. Človek je poslušný nie v tedy, ak nič nerobí. Napr. nehreším, chránim sa hriechu. Ale ak robí to, čo mu bolo odovzdané v duchu tvorčej sily, ktorá je v ňom od stvorenia. To je jeden z aspektov Božej podobnosti: tvorivá láska v nás. Choď tam a urob – a človek je pozvaný k tomu, aby to urobil. Je tu však jedno ALE, aby to “urobil aj najlepšie ako to vie urobiť”.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *