Piatok 12. týždňa v Cezročnom období Mt 8,1-4

Dotknúť sa

http://www.linfadellulivo.it/UserFiles/images/GOCCIA%205%20web.j

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš im na svedectvo.“

Zamyslenie

Môcť ešte neznamená chcieť, a už vonkoncom to neznamená urobiť. Nato, aby sme niečo chceli a urobili to, je potrebná motivácia a sila. Motivácia rozhodnúť sa a sila urobiť to, čo je dobré. Pýtam sa stále či to, čo v sebe rozpoznáme ako dobré a správne, nie je potom už ľudskou povinnosťou urobiť? Istý malomocný prichádza k Ježišovi a žiada ho: “Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.” Túži po uzdravení. Vie, že on sám si nedokáže pomôcť. Preto žiada Krista, ktorého rozpoznal ako mocného v slove i v čine. Nedonucuje ho, necháva ho slobodného rozhodnúť v tom, čo urobí. Ježiš “vystrel ruku, dotkol sa ho”. Tradičný obraz Boha, ktorý vystretou rukou sa skláňa k človeku, aby ho zachránil. Boh sa dotýka nedotknuteľného. Boh je Bohom pre svoju milosrdnú lásku, ktorou sa dotýka ľudskej mizérie. Toto je jeho prejav posväcovania – Boh nie je Zákon, ktorý zakazuje zlo, a ktorý oddeľuje zlých od dobrých. Nie je ani svedomie, ktoré vyčíta. Je ako otec či matka blízko zlostiaceho či tešiaceho syna-dcéry. Nemusíme sa dlho zamýšľať nad týmto textom, aby sme pochopili, že tu ide o vieru – ako vzťah medzi človekom a Bohom. Ona je vyjadrená pohybom “dotýkať sa” – alebo ešte lepšie “byť dotknutý” Bohom. Preto toto silné prepojenie medzi zázrakom, slovom a dotykom. Človek je pretvorený slovom, ktoré sa dotklo srdca. Ale ak sa Boh dotýka teba, aj ty sa dotýkaš jeho. Okrem toho vonkajšieho dotyku, sa realizuje ten vnútorný, ktorý je silnejší. Boh, ktorý sa dotýka vnútra, mení bytie (podstatu) človeka. Pán, ktorý sa dotýka ľudského srdca, mení (znovu tvorí) celého človeka. Dotyk je základné gesto vzájomného poznania a výmeny. Nechajme sa dotknúť Bohom aj dnešný deň.


0 Comments

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *