Denné zamyslenie nad Božím Slovom 20. 07. 2020

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Mt 12, 38-42 Sväté Písmo Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak Read more…