Denné zamyslenie nad Božím Slovom 30. 06. 2020

Utorok 13. týždňa v Cezročnom období Mt 8, 23-27 Prebudiť Boha Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali.Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, Read more…