Posolstvo Svätého Otca Františka na 35. svetový deň mládeže

V plnom znení prinášame tohtoročné posolstvo pápeža Františka mladým v oficiálnom preklade publikovanom Konferenciou biskupov Slovenska. „Mládenec, hovorím ti, vstaň!“ (Lk 7, 14) Drahí mladí. V októbri 2018 sa Cirkev – prostredníctvom biskupskej synody na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania – vydala na cestu uvažovania o vašej situácii v Read more…

Príhovor ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka k mladým na Kvetnú nedeľu

Príhovor mládeži Ordinariátu na Kvetnú nedeľu 5. apríla 2020 Milí mladí priatelia, keďže sa zo známych dôvodov nemôže uskutočniť naša stretnutie na Kvetnú nedeľu, ktorá sa v Cirkvi slávi ako Deň mládeže, posielam Vám cez Vašich duchovných otcov niekoľko podnetov, ktoré si môžete individuálne prečítať a podľa možnosti nad nimi pouvažovať. Prvým Read more…

Denné zamyslenie nad Božím Slovom 30. 03. 2020

Pondelok po 5. pôstnej nedeli Jn , 8,1-11 „Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Read more…

Adorácia na 1. piatok

Adorácia 1. piatok Milosrdný Pán Ježiš, sme veľmi radi, že sa tu dnes s Tebou stretávame. Zhromaždila nás tu Tvoja láska a my Ti za ňu chceme neprestajne ďakovať. Zvlášť vzdávame úctu a poklonu Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu, z ktorého vytryskla Presvätá krv a voda – ako zdroj Božieho milosrdenstva. Plní Read more…