Denné zamyslenie nad Božím Slovom 20. 07. 2020

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období Mt 12, 38-42 Sväté Písmo Vtedy mu povedali niektorí zákonníci a farizeji: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“ On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak Read more…

Denné zamyslenie nad Božím Slovom 09. 07. 2020

Štvrtok 14. týždňa v Cezročnom období Mt 10,7-13 Chorí a mŕtvi Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte. Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu Read more…