Adorácia na 1. piatok

Adorácia 1. piatok Milosrdný Pán Ježiš, sme veľmi radi, že sa tu dnes s Tebou stretávame. Zhromaždila nás tu Tvoja láska a my Ti za ňu chceme neprestajne ďakovať. Zvlášť vzdávame úctu a poklonu Tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu, z ktorého vytryskla Presvätá krv a voda – ako zdroj Božieho milosrdenstva. Plní Read more…