Zriadenie farnosti

                Mons. František Rábek dekrétom o zriadení farnosti č. p. Ord/K 9-11-82 podpísaným v Marianke 6. februára 2006 s platnosťou od 1. marca 2006 zriadil novú vojenskú farnosť, ktorej názov znel: Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky, farnosť sv. Martina na Prápore okamžitej reakcie v Martine.

                Dňom 1. októbra 2006 bol  „Prápor okamžitej reakcie“ premenovaný na „11. mechanizovaný prápor“.

Prvým vojenským kaplánom farnosti bol npor. PaedDr. Ján Čech v rokoch 2006 – 2008.

Od 21. januára 2009 je vojenským kaplánom kpt. Mgr. Ján Ostapčuk.

Takto vyzerala kaplnka

29. mája 2009 posviacka kríža z Iraku

Sv. omša za účasti p. Moniky Kandráčovej

V roku 2018 bola naša vojenská kaplnka rekonštruovaná: